Privacyverklaring LC-DATA

 

Wie is LC-DATA?

LC-DATA is een vooraanstaand leverancier van digitale interesse- en geschiktheidstesten en van leerweg- en profielkeuze programma's. We bieden een veilige webbased omgeving aan voor leerlingen en decanen van VMBO, HAVO en VWO.   

 

Waarom deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring informeren wij over de wijze waarop persoonsgegevens in onze software worden gebruikt. LC-DATA werkt volgens de privacyrichtlijnen, vastgelegd in de verwerkersovereenkomst van het privacy convenant onderwijs. Iedere school of stichting die onze software gebruikt, kan met LC-DATA een verwerkersovereenkomst afsluiten, gebaseerd op het model verwerkersovereenkomst: Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy-Leermiddelen en Toetsen 3.0. Neem hiervoor contact op via info@lcdata.nl. De verwerkersovereenkomst is voor scholen of stichtingen op te vragen via de decanenportal.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Conform bovenstaande convenant is de onderwijsinstelling, die gebruik maakt van de LC-DATA software, de “verwerkersverantwoordelijke” voor de verwerking van persoonsgegevens en dus voor de inhoud van de in de LC-DATA software opgeslagen gegevens. LC-DATA maakt gebruik van persoonlijke gegevens als “verwerker” om in opdracht van de onderwijsinstelling een gepersonaliseerde, correcte werking van de software mogelijk te maken. LC-DATA draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

LC-DATA zorgt voor een veilige, digitale omgeving waarin de onderwijsinstelling t.b.v. een correcte en gepersonaliseerde werking van de software, een noodzakelijk minimum aan persoonsgegevens (groep, voornaam, achternaam, huidige datum en resultaten van de door de leerling gebruikte testen) bewaard.

Voor de facturatie worden de adresgegevens van de onderwijsinstelling (naam, adres, postcode, woonplaats, factuuradres en naam en e-mail contactpersoon) verwerkt.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

LC-DATA deelt geen gegevens met derden.

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

De betreffende leerling heeft toegang tot de voor hem/haar in aanmerking komende test(en) en tot de resultaten van deze test(en). De decaan van de school heeft toegang tot de resultaten.

  

Wat doen we met de persoonsgegevens?

LC-DATA maakt zelf geen gebruik van persoonsgegevens of testresultaten.

  

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Niet afgeronde testen blijven tot 60 dagen beschikbaar om alsnog afgerond te worden. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Wanneer de school zelf (per ongeluk) gegevens verwijdert, blijven deze 90 dagen beschikbaar in de zgn. prullenbak. Daarna wordt de prullenbak automatisch gewist. Alle andere testen worden twee jaar bewaard. Bij het opzeggen van de licentie worden alle gegevens automatisch na 93 dagen verwijderd.

 

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

LC-DATA draagt zorg voor de volledig bijgewerkte, technische beveiliging achter onze software, zodat alle gegevens volgens de meest moderne standaard versleuteld zijn en niet door derden te benaderen zijn. Alle veiligheidscertificaten worden met regelmaat geüpdatet.