Studie-geschiktheidswijzer

De geschiktheidstest Studie-Geschiktheidswijzer schetst een profiel van tien karaktereigenschappen en doet een uitspraak over het zelfbeeld met betrekking tot deze eigenschappen. Vervolgens wordt op grond van het gevonden karakterprofiel de mate van geschiktheid aangegeven voor dezelfde vijftien beroepensectoren als van de hierboven genoemde interessetest.  

 

INLEIDING  

De geschiktheidstest geeft een schets van tien karaktereigenschappen en doet vervolgens op grond van deze karakterschets een uitspraak over de mate van geschiktheid voor dezelfde vijftien beroepensectoren als van de interessetest. 

Doelgroep: middenbouw HAVO en VWO. 

 

HOOFDPUNTEN

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN:  

 

DEEL I: DE PERSOONLIJKHEIDS- EN GESCHIKTHEIDSTEST  

* Het testgedeelte bestaat uit 100 deels vrij persoonlijke vragen.  

* Bij de beantwoording hiervan kan de leerling kiezen uit:     "Ja, dat klopt ... helemaal / een beetje"      of     "Neen, dat klopt ... niet helemaal / absoluut niet".  

* Na elke vraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.  

* De testuitslag bestaat uit een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende tien eigenschappen:  

1. PRAKTISCH                           THEORETISCH

2. ALLEEN WERKEN                    MET ANDEREN WERKEN

3. WERKEN ONDER LEIDING        ZELFSTANDIG WERKEN 

4. ONGEDULDIG                         GEDULDIG 

5. SLORDIG                               NAUWKEURIG 

6. VERLEGEN                             VLOT

7. ONHANDIG                             HANDIG

8. AANPASSINGSVERMOGEN -     AANPASSINGSVERMOGEN +

9. CONCENTRATIEVERMOGEN -   CONCENTRATIEVERMOGEN + 

10. DOORZETTINGSVERMOGEN - DOORZETTINGSVERMOGEN +  

* Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.  

* Op grond van het karakterprofiel dat uit de test naar voren komt, worden de mate van geschiktheid gegeven voor dezelfde 15 beroepensectoren als van de interessetest.  

* De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigen e-portfolio.  

* De testuitslag wordt automatisch bewaard en kan later weer met Inlog Decaan, worden geraadpleegd en afgedrukt.  

 

DEEL II : EEN REGISTER MET OPLEIDINGEN HBO-WO  

* De leerling raadpleegt opleidingen HBO / WO die bij de betreffende beroepen sectoren behoren, bij voorkeur van die sector(en) waarin hij hoog heeft gescoord.  

* Bij de opleidingen verschijnt de volgende informatie :   - omschrijving van de opleiding  - beschrijving van het werkveld  - bij WO vermelding universiteiten  - instroomrechten voor HBO en WO  

* Een volledige lijst van alle Hogescholen en Universiteiten met Internetadressen, van waaruit rechtstreeks toegang tot de websites van de betreffende instellingen. 

* Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor een positieve versterking van het karakterprofiel.