Studie-interessewijzer

De interessetest Studie-Interessewijzer meet de mate van belangstelling voor vijftien beroepssectoren en doet een uitspraak over het zelfbeeld m.b.t. de interesse voor deze 15 beroepensectoren. De uitslag is gekoppeld aan een lijst met studies HBO en WO. Deze zijn ingedeeld naar de vier profielen Tweede Fase en voorzien van de instroomrechten Tweede Fase. Tevens wordt een tweede zoekmogelijkheid geboden via een lijst van 500 beroepen.  

 

INLEIDING  

De interessetest meet de mate van belangstelling voor de vijftien sectoren waarin het beroepenveld is verdeeld en de daaronder gerangschikte studies van het HBO en WO. Deze zijn op hun beurt ingedeeld naar de vier profielen Tweede Fase VO: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. 

Doelgroep: midden- en bovenbouw HAVO en VWO.  

 

HOOFDPUNTEN: 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN :  

 

DEEL I : DE INTERESSETEST  

* De studie-interessetest is een combinatie van de categorische methode (beoordeling van één beroep) en de comparatieve methode (vergelijking en beoordeling van twee beroepen). Eerst geeft de leerling de mate van interesse voor 105 beroepen aan en vervolgens maakt hij een keuze uit 105 wisselende groepjes van twee beroepen en geeft voor het gekozen beroep ook zijn mate van belangstelling aan.  

* Elk beroep wordt vergezeld van een omschrijving.  

* Er is een aparte vragenlijst voor HAVO en een voor VWO.  

* De vragen zijn voorzien van de mogelijkheid tot spraakondersteuning. Dat houdt in dat de vragen kunnen worden voorgelezen ten behoeve van leerlingen met dyslexie of leerlingen die niet goed bekend zijn met de Nederlandse taal. 

* Na elke vraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.  

* De testuitslag bestaat uit een absolute score en een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende vijftien beroepensectoren, ingedeeld volgens de vier profielen Tweede Fase:  

Natuur en Techniek

1. Techniek - Natuurwetenschap 

 

Natuur en Gezondheid

2. Agrarisch - Milieu 3. Gezondheidszorg  

 

Economie en Maatschappij 

4. Toerisme - Recreatie 

5. Horeca - Huishoudelijke Dienst

6. Handel - Economie

7. Vervoer - Verkeer

8. Administratie

9. Bestuur - Beleid 

 

Cultuur en Maatschappij

10. Sociaal - Maatschappelijk 

11. Onderwijs 

12. Sport - Politie - Militair 

13. Communicatie - Reclame 

14. Documentatie - Talen 

15. Artistiek - Beeldende kunst   

 

* Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.  

* De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigen e-portfolio.  

* De eindscore wordt automatisch bewaard en kan later weer met Inlog Decaan, worden geraadpleegd en afgedrukt.  

* Toelichting wordt gegeven m.b.t. eindscore-typeringen, zoals uitslagen met (vrijwel)uitsluitend hoge of lage scores.  

 

DEEL II : EEN REGISTER MET STUDIES HBO - WO  

* De leerling raadpleegt van de vijftien beroepensectoren bij voorkeur die studies HBO - WO waarvoor hij een hoge score heeft behaald of de daaronder gerangschikte lijst met beroepen.  

* Elke opleiding wordt omschreven en bij elke opleiding staat een beschrijving van het werkveld voor de afgestudeerde.  

* Bij elke opleiding worden de instroomrechten Tweede Fase genoemd.  * Bij WO-studies staan de universiteiten vermeld waar de betreffende studies gevolgd kunnen worden 

* Een compleet overzicht kan worden afgedrukt van de 15 beroepensectoren en de daarbij behorende vervolgopleidingen HBO / WO met vermelding van de instroomrechten Tweede Fase.  

* Een volledige lijst van alle Hogescholen en Universiteiten met internet-adressen, van waaruit online toegang tot de websites van de betreffende instellingen.  

* Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor het bepalen van een definitieve keuze van de vervolgopleiding of studie.