Beroepen-geschiktheidswijzer

 

Gemengde en KB-leerweg, nieuw

De geschiktheidstest Beroepen-Geschiktheidswijzer schetst een profiel van tien karaktereigenschappen en doet een uitspraak over het zelfbeeld met betrekking tot deze eigenschappen. Vervolgens wordt op grond van het gevonden karakterprofiel de mate van geschiktheid aangegeven voor dezelfde zestien  MBO opleidingsdomeinen als van de interessetest.  

 

INLEIDING  

De geschiktheidstest geeft een schets van tien karaktereigenschappen en doet vervolgens op grond van deze karakterschets een uitspraak over de mate van geschiktheid voor dezelfde zestien MBO opleidingsdomeinen als van de interessetest. 

Doelgroep: onder- en middenbouw VMBO  

 

HOOFDPUNTEN 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN:  

 

DEEL I: DE GESCHIKTHEIDSTEST  

* Het testgedeelte bestaat uit 100 deels vrij persoonlijke vragen.  

* Bij de beantwoording hiervan kan de leerling kiezen uit:     "Ja, dat klopt ... helemaal / een beetje"      of     "Neen, dat klopt ... niet helemaal / absoluut niet".  

* Na elke vraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.  

* De testuitslag bestaat uit een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende tien eigenschappen:  

1. PRAKTISCH                           THEORETISCH 

2. ALLEEN WERKEN                    MET ANDEREN WERKEN 

3. WERKEN ONDER LEIDING        ZELFSTANDIG WERKEN 

4. ONGEDULDIG                         GEDULDIG 

5. SLORDIG                               NAUWKEURIG 

6. VERLEGEN                             VLOT 

7. ONHANDIG                             HANDIG 

8. AANPASSINGSVERMOGEN -     AANPASSINGSVERMOGEN + 

9. CONCENTRATIEVERMOGEN -   CONCENTRATIEVERMOGEN + 

10. DOORZETTINGSVERMOGEN - DOORZETTINGSVERMOGEN +   

 

* Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.  

* Op grond van het karakterprofiel dat uit de test naar voren komt, worden de geschiktheidstendensen gegeven voor dezelfde 16 MBO opleidingsdomeinen als van de interessetest.  

* De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigen e-portfolio.  

* De testuitslag wordt automatisch bewaard en kan later weer met Inlog decaan, op elk gewenst tijdstip worden geraadpleegd en afgedrukt.   

 

DEEL II: EEN REGISTER MET BEROEPEN / OPLEIDINGEN MBO  

* De leerling raadpleegt opleidingen die bij de zestien opleidingsdomeinen behoren, bij voorkeur van die domeinen waarvoor hij hoog heeft gescoord.  

* De lijst met de te raadplegen opleidingen geeft informatie over de studie, het werkveld na de studie en de wettelijke doorstroomregeling naar het MBO. 

* De lijst met beroepen geeft informatie over het beroep, de algemene en lichamelijke eisen, de arbeidsomstandigheden en de vier niveaus van het MBO. 

* Een volledige lijst van alle ROC's en AOC's met internetadressen, van waaruit online toegang tot de websites van de betreffende instellingen.  

* Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor een positieve versterking van het karakterprofiel.   

 

Theoretische leerweg, nieuw

De geschiktheidstest Beroepen-Geschiktheidswijzer schetst een profiel van tien karaktereigenschappen en doet een uitspraak over het zelfbeeld met betrekking tot deze eigenschappen. Vervolgens wordt op grond van het gevonden karakterprofiel de mate van geschiktheid aangegeven voor dezelfde zestien beroepensectoren als van de hierboven genoemde interessetest.  

 

INLEIDING  

De geschiktheidstest geeft een schets van tien karaktereigenschappen en doet vervolgens op grond van deze karakterschets een uitspraak over de mate van geschiktheid voor dezelfde zestien beroepensectoren als van de interessetest. 

Doelgroep: onder- en middenbouw VMBO  

 

HOOFDPUNTEN 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN:  

 

DEEL I: DE GESCHIKTHEIDSTEST  

* Het testgedeelte bestaat uit 100 deels vrij persoonlijke vragen.  

* Bij de beantwoording hiervan kan de leerling kiezen uit:     "Ja, dat klopt ... helemaal / een beetje"      of     "Neen, dat klopt ... niet helemaal / absoluut niet".  

* Na elke vraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.  

* De testuitslag bestaat uit een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende tien eigenschappen:  

1. PRAKTISCH                           THEORETISCH 

2. ALLEEN WERKEN                    MET ANDEREN WERKEN 

3. WERKEN ONDER LEIDING        ZELFSTANDIG WERKEN 

4. ONGEDULDIG                         GEDULDIG 

5. SLORDIG                               NAUWKEURIG 

6. VERLEGEN                             VLOT 

7. ONHANDIG                             HANDIG 

8. AANPASSINGSVERMOGEN -     AANPASSINGSVERMOGEN + 

9. CONCENTRATIEVERMOGEN -   CONCENTRATIEVERMOGEN + 

10. DOORZETTINGSVERMOGEN - DOORZETTINGSVERMOGEN +   

 

* Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.  

* Op grond van het karakterprofiel dat uit de test naar voren komt, worden de geschiktheidstendensen gegeven voor dezelfde 16 beroepensectoren als van de interessetest.  

* De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigen e-portfolio.  

* De testuitslag wordt automatisch bewaard en kan later weer met inlog decaan op elk gewenst tijdstip worden geraadpleegd en afgedrukt.   

 

DEEL II : EEN REGISTER MET BEROEPEN / OPLEIDINGEN MBO  

* De leerling raadpleegt opleidingen die bij de zestien beroepensectoren behoren, bij voorkeur van die sector(en) waarin hij hoog heeft gescoord.  

* De lijst met de te raadplegen opleidingen geeft informatie over de studie, het werkveld na de studie en de wettelijke doorstroomregeling naar het MBO. 

* De lijst met beroepen geeft informatie over het beroep, de algemene en lichamelijke eisen, de arbeidsomstandigheden en de vier niveaus van het MBO. 

* Een volledige lijst van alle ROC's en AOC's met internetadressen, van waaruit online toegang tot de websites van de betreffende instellingen.  

* Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor een positieve versterking van het karakterprofiel.