Beroepen-interessewijzer

 

Gemengde en KB-leerweg, nieuw

De interessetest Beroepen-Interessewijzer meet de mate van belangstelling voor de zestien MBO opleidingsdomeinen en doet een uitspraak over het zelfbeeld m.b.t. de interesse voor deze 16 domeinen. De uitslag is gekoppeld aan zowel een lijst met beroepen alsmede een lijst met opleidingen die gekozen kunnen worden na het VMBO. Beroepen en opleidingen zijn eveneens ingedeeld volgens de zestien MBO domeinen.  

 

INLEIDING  

De interessetest meet de mate van belangstelling voor de zestien MBO domeinen en de daaronder gerangschikte beroepen en opleidingen. 

Doelgroep: midden- bovenbouw VMBO.  

 

HOOFDPUNTEN

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN:  

 

DEEL I: DE INTERESSETEST  

* De interessetest is een combinatie van de categorische methode (beoordeling van één beroep) en de comparatieve methode (vergelijking en beoordeling van twee beroepen).  

* Eerst geeft de leerling de mate van belangstelling aan voor 80 beroepen en vervolgens maakt hij een keuze uit 120 wisselende groepjes van twee beroepen, genomen uit de hiervoor genoemde 80 beroepen.  

* Er is een aparte vragenlijst voor leerlingen van de Kader- / Basis beroepsgerichte Leerweg en een voor leerlingen van de Gemengde Leerweg. 

* De vragenlijst van de KB Leerweg is voorzien van een verklarende toelichting van de woorden die onduidelijk kunnen zijn voor leerlingen die niet goed bekend zijn met de Nederlandse taal. 

* Na elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.  

* De testuitslag bestaat uit een absolute score en een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de zestien MBO opleidingsdomeinen. 

* Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.  

* De leerling kan een uitgebreid scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigen e-portfolio.  

* Toelichting wordt gegeven m.b.t. eindscore-typeringen zoals uitslagen met (vrijwel)uitsluitend hoge of lage scores.  

* De eindscore wordt automatisch bewaard en kan later weer met Inlog Decaan, op elk gewenst tijdstip worden geraadpleegd en afgedrukt.  

 

DEEL II : EEN REGISTER MET BEROEPEN EN OPLEIDINGEN  

* De leerling raadpleegt zowel de opleidingen als beroepen die bij de zestien MBO domeinen behoren, bij voorkeur van die domeinen waarvoor hij hoog heeft gescoord.  

* Bij de te raadplegen beroepen staat een beschrijving van het beroep, van de algemene en lichamelijke eisen en van de arbeidsomstandigheden. 

* Bij de te raadplegen opleidingen staat een omschrijving van de studie en een beschrijving van het werkveld van de afgestudeerde.  

* Algemene informatie over de 4 niveaus van het MBO met de wettelijke doorstroom regeling naar het MBO. 

* Een complete lijst van alle ROC's en AOC's met Internet-adressen, van waaruit online toegang tot de websites van de betreffende instellingen.  

* Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor het bepalen van een definitieve keuze van het beroep of de opleiding. 

 

Theoretische leerweg, nieuw

De interessetest Beroepen-Interessewijzer meet de mate van belangstelling voor zestien beroepensectoren, ingedeeld volgens de vier profielen Leerwegen VMBO en doet een uitspraak over het zelfbeeld m.b.t. de interesse voor deze 16 beroepensectoren. De uitslag is gekoppeld aan zowel een lijst met beroepen alsmede een lijst met opleidingen die gekozen kunnen worden na het VMBO. Beroepen en studies zijn eveneens ingedeeld volgens de vier profielen van de Leerwegen VMBO. 

 

INLEIDING 

De interessetest meet de mate van belangstelling voor de zestien sectoren, waarin het beroepenveld is verdeeld en de daaronder gerangschikte beroepen en opleidingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Deze zestien beroepensectoren zijn op hun beurt ingedeeld volgens de vier leerwegprofielen: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. 

 

Doelgroep: midden- bovenbouw VMBO. 

 

HOOFDPUNTEN 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN: 

 

DEEL I: DE INTERESSETEST 

* De interessetest is een combinatie van de categorische methode (beoordeling van één beroep) en decomparatievemethode (vergelijking en beoordeling van twee beroepen). 

* Eerst geeft de leerling de mate van belangstelling aan voor 96 beroepen en vervolgens maakt hij een keuze uit 120 wisselende groepjes van twee beroepen, genomen uit de hiervoor genoemde 96 beroepen. 

* De vragen zijn voorzien van de mogelijkheid tot spraakondersteuning. Dat houdt in dat de vragen kunnen worden voorgelezen ten behoeve van leerlingen met dyslexie of leerlingen die niet goed bekend zijn met de Nederlandse taal. 

* De vragen zijn voorzien van een verklarende toelichting van de woorden die onduidelijk kunnen zijn voor leerlingen die niet goed bekend zijn met de Nederlandse taal.

* Na elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren. 

*De testuitslag bestaat uit een absolute score en een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende zestien beroepensectoren, die ingedeeld zijn volgens de vier profielen Leerwegen VMBO: 

 

TECHNIEK

1. Bouwtechniek

2.Metaalechniek

3. Voertuigentechniek

4. Elektrotechniek en ICT

5. Installatietechniek

6.GrafimediaenFotonica

7. Transport en Logistiek  

 

ZORG EN WELZIJN

8. Gezondheidszorg

9. Uiterlijke Verzorging

10. Sociale Zorg 

 

ECONOMIE

11. Administratie

12. Handel en Verkoop

13. Mode en Kunst

14. Horeca en Toerisme

15. Uniform en Sport 

 

LANDBOUW

16. Landbouw en Milieu  

 

* Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling. 

* De leerling kan een uitgebreid scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigene-portfolio. 

* Toelichting wordt gegeven m.b.t.eindscore-typeringenzoals uitslagen met (vrijwel)uitsluitend hoge of lage scores. 

* De eindscore wordt automatisch bewaard en kan later weer met inlog decaan op elk gewenst tijdstip worden geraadpleegd en afgedrukt. 

 

DEEL II : EEN REGISTER MET BEROEPEN EN OPLEIDINGEN 

* De leerling raadpleegt zowel opleidingen als beroepen die bij de zestien beroepensectoren behoren, bij voorkeur van die sector(en) waarin hij hoog heeft gescoord. 

* Bij de te raadplegen beroepen staat een beschrijving van het beroep, van de algemene en lichamelijke eisen en van de arbeidsomstandigheden. 

* Bij de te raadplegen opleidingen staat een omschrijving van de studie en een beschrijving van het werkveld van de afgestudeerde. 

* Algemene informatie over de 4 niveaus van het MBO met de wettelijke doorstroomregeling naar het MBO. 

* Een complete lijst van alle ROC's en AOC's met internetadressen, van waaruit online toegang tot de websites van de betreffende instellingen. 

* Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor het bepalen van een definitieve keuze van het beroep of de opleiding.