Inlog decaan

Hier heeft de decaan de mogelijkheid om de op schijf opgeslagen testresultaten van de interessetesten, de geschiktheidstesten en van het leerweg-/profielkeuze programma op elk gewenst moment te raadplegen en af te drukken. 

Tevens kan hij het schoolaanbod van leerwegen en profielen afstemmen op de keuzesituatie zoals die op zijn school geldt.

Ook kan de decaan na afloop van een keuze-sessie een totaaloverzicht per klas, afdeling of datum opvragen van de door de leerlingen gemaakte keuzes. 

Doelgroep: decaan, mentor en studieadviseur. 

 

HOOFDPUNTEN 

* Mogelijkheid tot het raadplegen van de automatisch opgeslagen scoregegevens van Beroepen-Interessewijzer, Beroepen-Geschiktheidswijzer, Leerwegwijzer, Studie-Interessewijzer, Studie-Geschiktheidswijzer en Profielwijzer. 

* Zoeken en raadplegen van scoregegevens op achternaam, klas of datum. 

* Bestandsbeheer, zoals een of meer records verwijderen. 

* Scoreformulieren per leerling of per klas afdrukken. 

* Aanpassen van het VMBO-schoolaanbod van leerwegen, profielen en vakken. 

* Aanpassen van het HAVO/VWO-schoolaanbod van profielen en vakken. 

*Totaaloverzicht van de gemaakte keuzes in Leerwegwijzer en Profielwijzer, gerangschikt naar klas, datum of afdeling.