FAQ 

In deze rubriek wordt antwoord gegeven op veelvuldig gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

*Op welke manier kan ik leerlingen handig laten inloggen in de webbased versie? 

De systeembeheerder kan een snelkoppeling maken naar de webbased versie. Indien de code van de leerlingen in deze snelkoppeling wordt geplaatst, kan een leerling rechtstreeks inloggen, zonder dat hij de code hoeft te weten. De systeembeheerder moet dan een snelkoppeling maken naar: https://app.lcdata.nl/ProductLicentie/toegangscode, waarbij het woord "toegangscode" door uw eigen code moet worden vervangen.   

* Kunnen we ook als particulier een test afnemen? 

U kunt inderdaad ook als particulier een licentie afnemen. Deze is geldig voor drie maanden. Neem contact op met ons via info@lcdata.nl voor meer informatie.  

* Wat zijn de licentiekosten voor de LC-DATA Software?

Licentiekosten

Licentie VMBO: € 265,- 

Licentie HAVO/VWO: € 265,- 

Licentie VMBO + HAVO/VWO: € 530,-

Prijzen zijn incl. btw. en gelden alleen voor Non-profit organisaties. Commerciële instellingen kunnen contact met ons opnemen voor de actuele prijzen. 

* Wat zijn de systeemeisen voor de studie- en beroepskeuze programma's? 

U dient te beschikken over een stabiele internetverbinding. De Webbased versie werkt op PC's, laptops en tablets, met het Windows, MAC OS X, iOS of Android, mits voorzien van een recente browser. * Op welke manier worden de licenties verstrekt ?  Iedere locatie dient te beschikken over een eigen licentie. Scholen met meerdere locaties dienen dan ook voor iedere locatie die de software gebruikt een licentie aan te schaffen.   

*Is er ook een LC-DATA App?

Ja, via de iOS App Store kunt u de LC-DATA Leerling app downloaden. Door bij de instellingen uw schoolcode in te voeren kunnen leerlingen via de iPad werken in uw LC-DATA test omgeving.

U kunt de app downloaden via: https://itunes.apple.com/us/app/lc-data/id1313014782?mt=8

*Werken jullie ook met een verwerkersovereenkomst?

Ja, wij werken met de model verwerkersovereenkomst van het privacyconvenant 3.0. Heeft u nog geen overeenkomst met ons afgesloten, neem dan even contact op via ons contactformulier.

*Ik kan niet meer inloggen in de online omgeving. Hoe kan dit?

Indien er te vaak geprobeerd wordt in te loggen met een verkeerd wachtwoord, dan wordt het account geblokkeerd. U kunt dan gedurende een uur ook geen nieuw wachtwoord aanvragen. 

Wanneer u voor de eerste maal inlogt in de online omgeving, geef dan gelijk uw e-mail adres op, waarmee u zelf het wachtwoord kunt herstellen, via de " Wachtwoord herstellen" link op de inlogpagina. Maar let op, dit kan pas een uur, nadat uw account geblokkeerd is.

Komt u er an nog niet uit, neem dan contact op met onze helpdesk via het support formulier.

* Waarom berekent LC-Data geen licentiebedrag volgens een getrapte tabel van leerlingen-aantallen of waarom berekent LC-Data geen vast bedrag (bijv. € 12,-) per testafname? 

Op het eerste gezicht lijkt een zekere mate van oneerlijkheid besloten te liggen in de licentieverstrekking die uitgaat van het aantal schoollocaties. Immers een school van èèn locatie met 1600 leerlingen betaalt voor een VMBO-licentie hetzelfde bedrag als een kleine categorale school van 600 leerlingen.  Toch is het hier de schijn die bedriegt. Het huidige systeem valt om volgende redenen te verdedigen: 1. een grote school van bijvoorbeeld 1600 leerlingen op èèn locatie heeft vrijwel altijd meerdere onderwijstypen in huis. Door de bank genomen zal ongeveer de helft van de leerlingen uit VMBO-leerlingen bestaan. De aantallen VMBO-leerlingen van de grote school en de categorale school komen dan al heel wat dichter bij elkaar te liggen. Het zal in de VMBO-middenbouw van beide scholen dan wellicht een of twee klassen verschil uitmaken.  Wanneer de licentie niet per locatie wordt verstrekt maar de prijs vastgesteld wordt volgens een getrapte aantallen-tabel, dan maken twee klassen meer of minder veelal in prijs niet meer uit. De getrapte tabel verspringt immers vaak in groepen van 100 à 200 leerlingen. Daar komt bij dat de leerlingen-aantallen vaak jaarlijks fluctueren. 2. het aantal locaties is een objectief en gemakkelijk na te gaan criterium. 3. Het licentie-bedrag van LC-Data is dermate laag dat een systeem naar leerlingenaantal of een systeem van betaling per test-afname al heel snel tot hogere kosten voor de school zou leiden dan met het onderhavige systeem het geval is.    

* Kan ik ook jaarlijks de software licentie bestellen?

U hoeft maar een keer een software licentie aan te vragen. U neemt tot wederopzegging een dienst af, met een looptijd van een schooljaar, die jaarlijks voor 1 april voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kan worden opgezegd.  

* Kunnen wij bij gelijktijdige aanschaf van meerdere licenties aanspraak maken op korting ?

Indien er 5 of meer locaties van een scholengemeenschap een licentie aanschaffen, ontvangen deze locaties 10 % korting op de jaarlijkse licentiekosten.    

* Hoe moet een licentie-abonnement worden beëindigd? 

Een licentie kan op elk willekeurig moment tijdens het schooljaar - doch uiterlijk 1 april - worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en heeft betrekking op het daarop volgend schooljaar. U ontvangt ten allen tijden een bevestiging van de opzegging. Deze geldt als bewijs dat de licentie is opgezegd.  

* Kan ik een bestaande licentie uitbreiden? Bijvoorbeeld een VMBO licentie uitbreiden met de licentie HAVO-VWO.

Een bestaande licentie kan altijd worden uitgebreid. Indien u een deel van de licentie wenst te stoppen dient dit voor 1 april voorafgaande aan het nieuwe licentiejaar te gebeuren. 

* Brengt LC-DATA naast het vaste licentie-bedrag ook kosten per testafname in rekening? 

Nee, u kunt de programma's gedurende het gehele schooljaar de testen onbeperkt in aantal afnemen.   

* Kan de leerling de testuitslag ook opslaan in zijn eigen e-portfolio? 

Ja, een leerling kan aan het eind van elke test zowel het scoreformulier afdrukken, alsmede het scoreformulier opslaan als pdf-bestand voor zijn eigen e-portfolio.  

* Kan ik in de programma's Leerwegwijzer / Profielwijzer het aanbod van vakken e.d. aanpassen aan onze schoolsituatie? 

Met de decaan-inlog kunt u inderdaad het vakkenaanbod helemaal afstemmen op datgene wat uw school aanbiedt.   

* Mag ik de inlogcode aan de leerlingen doorgeven?

U mag de installatiecode aan leerlingen verstrekken om bijvoorbeeld thuis de test te maken. U mag niet de code publiceren op een openbare plek, zoals uw internetpagina. De code mag alleen op een afgeschermde intranetpagina worden geplaatst. Alleen leerlingen die staan ingeschreven op uw school mogen de test maken. Dit mag ook thuis gebeuren. U dient er wel zorg voor te dragen dat ook thuis de test op de juiste wijze wordt gebruikt. 

* Door een printerstoring in het computerlokaal is het de leerlingen aan het eind van de test niet gelukt een scoreformulier af te drukken. Moeten zij nu de hele test opnieuw maken? 

De leerlingen hoeven de test gelukkig niet opnieuw te maken, omdat de resultaten automatisch worden opgeslagen. U kunt dus vanuit het decanen hulpprogramma Infodata zowel de resultaten nog eens bekijken alsmede de volledige scoreformulieren alsnog uitprinten of als PDF opslaan. 

* Een leerling kon de test niet afmaken. Kan de leerling deze op een later moment afmaken?

Bij de start van de test ontvangt de leerling een code. Met deze code kan op een later moment de test worden afgemaakt. Na iedere 5 vragen worden de gegevens bewaard. Daardoor is een leerling hooguit 5 antwoorden kwijt. Dit kan binnen een week nadat de test gestart is. Deze code kunt u ook per leerling terugvinden in de decanen inlog.

* Wanneer ik vanuit "Inlog decaan" de scoreformulieren voor een bepaalde klas wil afdrukken, kan ik dan een selectie maken van een of meer programma's? 

Inderdaad kunt u in "Inlog-decaan" bij het printen van de scoreformulieren van een bepaalde klas tevens een of meer programma's selecteren, waarvan de score formulieren dienen te worden geprint.  

* Moet ik als decaan de instellingen voor Leerwegwijzer en Profielwijzer jaarlijks opnieuw instellen? 

Nee, de instellingen van de programma's hoeven slechts een keer te worden aangebracht te worden.  

* Moeten de leerlingen de interessetest weer helemaal opnieuw doorwerken als zij in een later stadium alleen de opleidingen/studies willen raadplegen?  

Dat is gelukkig niet nodig omdat de leerling vóór het begin van de interessetest de keuze heeft om de opleidingen te raadplegen in plaats van de test de maken.  

* Waar staat de naam LC-DATA eigenlijk voor?

LC-Data staat voor : Learning Course Data [ leer-traject gegevens ].  

* Is het geoorloofd de testen op de website van onze school te plaatsen en ze aldus via internet toegankelijk te maken voor onze leerlingen? 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het volledige programma of een deel ervan toegankelijk te maken via internet. De programma's van LC-DATA mogen uitsluitend door de leerlingen van de in de in het programma met name genoemde locatie worden gebruikt. Het geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen en/of openbaar maken van de programma's in welke vorm dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

* Waar vind ik Infodata, het hulpprogramma voor de decaan?

U logt dan in via https://app.lcdata.nl en kiest voor de Decaan inlog. Het decanen inlegprogramma heet Infodata.