LC-DATA Nieuwsbrief 2024


Interessetesten

Geschiktheidstesten

Leerwegkeuze

Profielkeuze

Graag brengen we u weer op de hoogte, middels onze jaarlijkse nieuwsbrief, van de LC-DATA ontwikkelingen voor het komende schooljaar, 2024-2025.

Afgelopen jaar is er achter de schermen weer hard gewerkt aan de nieuwe LC-DATA testen. 

In de meest recente versie van onze online testomgeving worden relevante opmerkingen of aanvullingen van decanen en ook leerlingen verwerkt.

Heeft u, of uw leerlingen ook goede ideeën om de testen nog beter te maken, schroom dan niet contact met ons op te nemen via ons e-mailadres: 

info@lcdata.nl.

We nemen goede ideeën graag mee in de blijvende doorontwikkeling van onze software.


Vernieuwingen 2024-2025

Voor u als decaan niet zichtbaar, maar zeker wel belangrijk zijn de doorgevoerde technische updates binnen de Microsoft Azure omgeving, zodat u als gebruiker in een veilige en betrouwbare omgeving met uw leerlingen kunt blijven werken. Alle veiligheidscertificaten zijn weer vernieuwd en voldoen aan de nieuwste richtlijnen. Een prettig idee dat alle leerling gegevens op deze manier optimaal beschermd zijn. 

Verder is ook de inhoud van de vier programma’s weer bijgewerkt.

 

In het programma leerwegwijzer zijn bij de theoretische en gemengde leerweg de nieuwe praktijkgerichte programma's ingevoerd. 

De vragen binnen de studie interessewijzer zijn geactualiseerd. 

Het overzicht van de 180 keuzevallen voor het VMBO is geactualiseerd.

De opleidingen en studies van HBO en WO zijn geactualiseerd. Ook zijn er binnen de decanen omgeving nieuwe PDF bestanden van de studies en opleidingen te downloaden.

 

Graag willen we u erop attent maken dat onze studie- en beroepskeuze testen niet alleen geschikt zijn voor leerlingen die onderwijs volgen aan een van de leerwegen van het VMBO, maar zeker ook voor afgestudeerden die graag een tussenjaar/oriëntatiejaar willen inlassen om hun definitieve keuze te bepalen voor hun vervolgonderwijs in het MBO.

Onze interesse- en geschiktheidstest kunnen hierbij een waardevol middel zijn.


De LC-DATA licentie is een licentie die doorloopt tot wederopzegging. U hoeft dus niet jaarlijks de software licentie opnieuw te bestellen. U neemt tot wederopzegging een dienst af, met een looptijd van minimaal één schooljaar, die jaarlijks voor 1 april voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kan worden opgezegd.

Wilt u uw licentie dus niet meer gebruiken in schooljaar 2024-2025, geef dit dan uiterlijk 1 april 2024 aan ons door.

Wanneer u of een collega-school nog geen licentie heeft kunt u via het bestelformulier op onze website www.lcdata.nl een licentie voor uw schoollocatie aanschaffen.

De prijzen in ons land zijn het afgelopen jaren flink gestegen. Voor de scholen willen we de licentieprijs voor schooljaar 2024-2025 graag gelijk houden. Dat betekent dat de korting die in het verleden werd verstrekt aan scholen met meer dan vijf locaties met een licentie wel komt te vervallen per schooljaar 2024-2025. 

 

In onderstaand overzicht treft u de prijzen aan die gelden voor het schooljaar 2024-2025. De prijzen zijn incl. btw. per locatie.

Licentie VMBO 298 euro

Licentie HAVO-VWO 298 euro

Licentie VMBO & HAVO-VWO 596 euro.

 

Voor commerciële instellingen gelden afwijkende prijzen. Voor meer informatie neemt u contact op met info@lcdata.nl.

U kunt omstreeks 1 mei 2024 de factuur voor het nieuwe licentiejaar verwachten. Gelieve deze binnen de gestelde termijn te voldoen onder vermelding van het factuurnummer.