Faq

In deze rubriek wordt antwoord gegeven op veelvuldig gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

* Wat zijn de licentiekosten voor de LC-DATA Software?

Licentiekosten 2024-2025:

Licentie VMBO: € 298,-
Licentie HAVO/VWO: € 298,-
Licentie VMBO + HAVO/VWO: € 596,-

Prijzen zijn incl. btw. en gelden alleen voor Non-profit organisaties. Commerciële instellingen kunnen contact met ons opnemen voor de actuele prijzen.

 

*Op welke manier kan ik leerlingen handig laten inloggen in de webbased versie?
De systeembeheerder kan een snelkoppeling maken naar de webbased versie. Indien de code van de leerlingen in deze snelkoppeling wordt geplaatst, kan een leerling rechtstreeks inloggen, zonder dat hij de code hoeft te weten. De systeembeheerder moet dan een snelkoppeling maken naar:https://app.lcdata.nl/ProductLicentie/toegangscode, waarbij het woord "toegangscode" door uw eigen code moet worden vervangen.

* Kunnen we ook als particulier een test afnemen?
U kunt inderdaad ook als particulier een licentie afnemen. Deze is geldig voor drie maanden. Neem contact op met ons via info@lcdata.nl voor meer informatie.

 

* Wat zijn de systeemeisen voor de studie- en beroepskeuze programma's?

U dient te beschikken over een stabiele internetvebinding.

De LC-DATA omgeving werkt op ieder modern device wat met een moderne browser op internet is aangesloten. Voor de iPad is er in de App Store ook gratis een speciale LC-DATA APP te downloaden.

 

* Op welke manier worden de licenties verstrekt ?
Iedere locatie dient te beschikken over een eigen licentie. Scholen met meerdere locaties dienen dan ook voor iedere locatie die de software gebruikt een licentie aan te schaffen. De licentie wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij de licentie worst opgezegd uiterlijk 1 april voorafgaande aan het nieuwe schooljaar/ licentiejaar.


* Kan ik ook jaarlijks de software licentie bestellen?

U hoeft maar een keer een software licentie aan te vragen. U neemt tot wederopzegging een dienst af, met een looptijd van een schooljaar, die jaarlijks voor 1 april voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kan worden opgezegd.* Hoe moet een licentie-abonnement worden beëindigd?

Een licentie kan op elk willekeurig moment tijdens het schooljaar - doch uiterlijk 1 april - worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en heeft betrekking op het daarop volgend schooljaar. U ontvangt ten allen tijden een bevestiging van de opzegging. Deze geldt als bewijs dat de licentie is opgezegd.


* Kan ik een bestaande licentie uitbreiden? Bijvoorbeeld een VMBO licentie uitbreiden met de licentie HAVO-VWO.

Een bestaande licentie kan altijd worden uitgebreid. Indien u een deel van de licentie wenst te stoppen dient dit voor 1 april voorafgaande aan het nieuwe licentiejaar te gebeuren.


* Brengt LC-DATA naast het vaste licentie-bedrag ook kosten per testafname in rekening?
Nee, u kunt de programma's gedurende het gehele schooljaar de testen onbeperkt in aantal afnemen.


* Kan de leerling de testuitslag ook opslaan in zijn eigen e-portfolio?

Ja, een leerling kan aan het eind van elke test zowel het scoreformulier afdrukken, alsmede het scoreformulier opslaan als pdf-bestand voor zijn eigen e-portfolio.

 

* Kan ik in de programma's Leerwegwijzer / Profielwijzer het aanbod van vakken e.d. aanpassen aan onze schoolsituatie?
Met het hulpprogramma Infodata kunt u inderdaad het vakkenaanbod helemaal afstemmen op datgene wat uw school aanbiedt.


* Mag ik de inlogcode aan de leerlingen doorgeven?

U mag de leerlingcode aan leerlingen verstrekken om bijvoorbeeld thuis de test te maken. U mag niet de code publiceren op een openbare plek, zoals uw internetpagina. De code mag alleen op een afgeschermde intranetpagina worden geplaatst.

Alleen leerlingen die staan ingeschreven op uw school mogen de test maken. Dit mag ook thuis gebeuren. U dient er wel zorg voor te dragen dat ook thuis de test op de juiste wijze wordt gebruikt.


* Door een printerstoring in het computerlokaal is het de leerlingen aan het eind van de test niet gelukt een scoreformulier af te drukken. Moeten zij nu de hele test opnieuw maken?
De leerlingen hoeven de test gelukkig niet opnieuw te maken, omdat de resultaten automatisch worden opgeslagen. U kunt dus vanuit het hulpprogramma Infodata, de inlog voor decanen, zowel de resultaten nog eens bekijken alsmede de volledige scoreformulieren alsnog uitprinten of exporteren naar PDF.

 

* Een leerling kon de test niet afmaken. Kan de leerling deze op een later moment afmaken?

Bij de start van de test ontvangt de leerling een code. Met deze code kan op een later moment de test worden afgemaakt. Na iedere 5 vragen worden de gegevens bewaard. Daardoor is een leerling hooguit 5 antwoorden kwijt.

Dit kan binnen een week nadat de test gestart is.


* Wanneer ik vanuit Infodata de scoreformulieren voor een bepaalde klas wil afdrukken, kan ik dan een selectie maken van een of meer programma's?
Inderdaad kunt u in Infodata bij het printen van de scoreformulieren van een bepaalde klas tevens een of meer programma's selecteren, waarvan de score formulieren dienen te worden geprint.


* Waar vind ik Infodata, het hulpprogramma voor de decaan?
U logt dan in via https://app.lcdata.nl en kiest voor de Infodata-Decaan inlog.


* Moet ik als decaan de instellingen voor Leerwegwijzer en Profielwijzer jaarlijks opnieuw instellen?
Nee, de instellingen van Leerwegwijzer hoeven slechts een keer te worden aangebracht te worden.


* Moeten de leerlingen de interessetest weer helemaal opnieuw doorwerken als zij in een later stadium alleen de opleidingen/studies willen raadplegen?
Dat is gelukkig niet nodig omdat de leerling vóór het begin van de interessetest de keuze heeft om de opleidingen te raadplegen in plaats van de test de maken.


* Waar staat de naam LC-DATA eigenlijk voor?

LC-Data staat voor : Learning Course Data (Leer-traject gegevens).

 

* Is het geoorloofd de testen op de website van onze school te plaatsen en ze aldus via internet toegankelijk te maken voor onze leerlingen?
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het volledige programma of een deel ervan toegankelijk te maken via internet. De programma's van LC-DATA mogen uitsluitend door de leerlingen van de in de in het programma met name genoemde locatie worden gebruikt. Het geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen en/of openbaar maken van de programma's in welke vorm dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

*Ondersteunt LC-DATA ook de verwerkersovereenkomst?

Ja wij ondersteunen de verwerkersovereenkomst. Deze treft u aan bij de documenten in Infodata - inlog voor de decaan.

 

*Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe vraag ik een nieuw aan?

U kunt in Infodata uw e-mail adres invoeren. Mocht u uw wachtwoord op een later moment vergeten zijn, dan kunt u via dit e-mail adres uw wachtwoord herstellen, met de "wachtwoord vergeten knop". Het is dus erg belangrijk dat u zo spoedig mogelijk uw wachtwoord herstel e-mail adres invoert in Infodata.