Over LC-DATA

LC-DATA is opgericht in 1988 door Wim Carpay. Hij is gestart met een digitale uitgave van een onderdeel uit de Beroepengids van Leo Sanders, uitgegeven door het Spectrum.

Begin jaren 90 heeft hij een begin gemaakt met het uitgeven van interessetesten, die later zijn aangevuld met geschiktheidstesten en een leerweg- en profielkeuze-programma. Aldus zijn twee complete testpakketten ontstaan, een voor VMBO en een voor HAVO/VWO.

In de loop van de jaren zijn steeds meer scholen deze testen gaan inzetten als een hulpmiddel bij het begeleiden van leerlingen tijdens het keuzeproces en bij het bepalen van hun vervolgstudie of opleiding. Inmiddels gebruiken leerlingen van ongeveer 400 locaties de verschillende testen. Daaronder vallen niet alleen scholen voor Voortgezet Onderwijs, maar ook instellingen voor MBO, HBO en WO, Justitiële Jeugdinrichtingen, instellingen voor slechtzienden, zorginstellingen voor jeugdigen, instellingen voor sociale werkvoorziening, etc.

Van 1988 tot en met 2001 werden de programma’s uitgegeven voor het besturingssysteem DOS.
In het jaar 2000 werden de programma’s door Bart Caris en Ser Debie opnieuw ontwikkeld, nu geschikt voor een Windows omgeving. Er kwam een koppeling met internet door de toevoeging van MBO, HBO en Universitaire studies. Er werden beroepenfilmpjes toegevoegd en de programma’s werden voorzien van spraakondersteuning.

In 2010 werden alle activiteiten van LC-DATA door Bart Caris en Ser Debie overgenomen. Wim Carpay is als adviseur nog steeds actief bij de doorontwikkeling van de programma’s.
In 2013 verscheen een deel van de software ook als webbased versie. Vanaf januari 2014 is het hele pakket uitsluitend nog als webbased versie beschikbaar.